REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem
www.ngdruk.pl oraz ogólnej współpracy z firmą NG Natalia Ciechanowska.
1.2. Właścicielem i administratorem strony www.ngdruk.pl jest firma NG Natalia Ciechanowska, Solniki Wielkie 39c, 56-420 Bierutów, o numerze NIP: 9111997171, REGON: 362719699, zwana dalej Drukarnią.
1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.4. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów zawieranych przez Klienta z firmą NG Natalia Ciechanowska i jest dostępny na stronie 
http://www.ngdruk.pl/pomoc/regulamin/.

II. Projekty

2.1. Projekty wykonane przez firmę NG Natalia Ciechanowska pozostają jej własnością i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Projekty są chronione prawem autorskim.

2.2. Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu jest możliwe jedynie po wykupieniu projektów. Zamawiający oświadcza że nie będzie podawał projektów NG Natalia Ciechanowska do innych drukarni bez odkupienia projektu.

2.3. Istnieje możliwość zamówienia projektu bez usługi realizacji, wtedy cena projektu wraz z przekazaniem praw autorskich i plików produkcyjnych wyceniana jest w zależności od rodzaju i złożoności pracy.

2.4. Klient przesyłając pliki jednoznacznie oświadcza, że jest właścicielem lub posiada odpowiednie licencje umożliwiające wykorzystanie danych plików graficznych i projektów w celu zamówienia produktu. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za pliki przesłane przez klienta.

2.5. Drukarnia może zrezygnować z realizacji zamówienia, w przypadku gdy w projekcie pojawią się błędy uniemożliwiające realizację zlecenia. Drukarnia odmówi wykonania zamówienia jeżeli projekty w rażący sposób będą naruszać polskie prawo.

2.6. Każdy projekt (poprawka, przeróbka) przed realizacją zostaje wysłany klientowi do sprawdzenia w celu weryfikacji i wyeliminowania ewentualnych błędów merytorycznych w treści.

2.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań aby wyeliminować wszystkie błędy w projektach lecz obowiązkiem Zamawiającego / Kupującego jest ostateczne sprawdzenie poprawności projektów pod kątem błędów. Zatwierdzenie całości projektu / podglądu zarówno pod kątem graficznym, jak i tekstowym jest równoznaczne z oddaniem go do druku.Odpowiedzialność za wszelkie błędy literowe spoczywa po stronie sprawdzającego materiał przesłany do akceptacji. Po akceptacji projektów / podglądów przez Zamawiającego nie przyjmujemy reklamacji na ewentualne błędy.
Ważne! Ze względów technologicznych kolory rzeczywiste wydruków mogą nieznacznie różnić się od tych widzianych na monitorze. Szczegółowe informacje dotyczące kolorów RGB a CMYK znajdują się pod adresem
http://www.ngdruk.pl/pomoc/faq/.

III. Zamówienia

3.1. Zamówienie uznaje się za złożone i potwierdzone, poprzez podanie przez zamawiającego danych do faktury VAT, potwierdzenie przedmiotu zamówienia, zaakceptowanie kosztów projektu oraz ceny realizacji.
3.2. Akceptacja / potwierdzenie zamówienia oznacza opłacenie faktury proformy i/lub podpisanie otrzymanego formularza i odesłanie go w formie skanu bądź zdjęcia na adres e-mail biuro@ngdruk.pl
lub w formie sms/mms/whatsapp na numer telefonu 537 884 237, 537 884 236.
Ważne! Osoby które nie mają możliwości wykonania skanu bądź zdjęcia dokumentu prosimy o przesłanie do Drukarni następującej wiadomości:
„Akceptuję projekt oraz cenę zamówienia, która wynosi …., jednocześnie proszę o realizację zamówienia nr……”.

3.3. Do podpisanych zamówień które zostały przesłane do godziny 15:30 termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego.
3.4. Podpisane zamówienie jest jednoznaczną akceptacją zamawianego projektu / usługi oraz jego ceny. W przypadku gdy Zamawiający / Klient po wykonaniu projektu
zrezygnuje z usługi, zobligowany jest do pokrycia kwoty w wysokości od 200 zł netto do 1000zł netto, w zależności od złożoności projektu oraz poświęconego czasu pracy grafika na jego wykonanie.

IV. Termin realizacji
4.1. Termin realizacji liczony jest od momentu podpisania i odesłania do nas otrzymanego zamówienia i/lub opłacenia faktury proformy.
4.2. Czas standardowego wydruku wynosi od 1 do 8 dni roboczych, wydruki z laminowaniem, cięciem i innym uszlachetnieniem bądź obróbką od 7 dni do kilku tygodni w zależności od zamawianego produktu oraz nakładu. Termin wykonania jest określany przy wycenie lub w przypadku montażu po wykonaniu niezbędnych materiałów. Reasumując realizacja usług zajmuje od kliku do kilkudziesięciu dni w zależności od odłożenia produkcyjnego, rodzaju produktu i usługi.
4.3. Czas realizacji wydłuża się, jeśli Zamawiający wprowadza zmiany do zamówienia lub gdy nie wywiąże się ze swoich obowiązków – podpisanie zamówienia lub opłacenie faktury proformy.

4.4. Termin realizacji zleceń może się nieznacznie wydłużyć w okresach wzmożonego ruchu lub w okresie urlopowym, staramy się jednak unikać takich sytuacji.

V. Płatność
5.1. Możliwe sposoby płatności
a) przelew przedpłata – wykonany na podstawie przesłanej faktury proforma,
b) przelew z odroczonym terminem 7 lub 14dni – ta forma płatności możliwa jest wyłącznie dla stałych klientów, bądź instytucji publicznych (szkół, urzędów itp.). W przypadku instytucji publicznych prosimy o przesłanie zamówienia z pieczątka instytucji oraz podpisem osoby upoważnionej do składania zamówienia,
c) gotówka przy odbiorze.

W przypadku przelewu 7-14 dni bądź płatności gotówką przy zamówieniach na kwotę powyżej 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) wymagana jest zaliczka w wysokości 50% ceny końcowej.

5.2. Odsetki za opóźnienie zapłaty za Faktury VAT naliczane są od następnego dnia po wymaganym terminie płatności.
5.3. Po 30 dniach zwłoki, nieuregulowana faktura kierowana jest do firmy windykacyjnej.

VI. Dostawa

6.1. Sposoby dostawy:
a) dowóz poprzez pracownika Drukarni
b) poprzez firmę Poczta Polska, Inpost, DHL, DPD
c) odbiór własny przez Zamawiającego / Kupującego
6.2. Spedytor zajmujący się dostarczeniem przesyłki traktowany jest jako podwykonawca Drukarni
6.3. W przypadku nieodebrania przesyłki, opłatę za przechowywanie przesyłki przez firmę kurierską lub za ponowne wysłanie paczki ponosi Zamawiający / Kupujący .
6.4. Obowiązkiem zamawiającego jest sprawdzenie zawartości paczki przy kurierze. W razie niezgodności lub szkody należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkody.
6.5. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Zamawiający / Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zamawiającego / Kupującego skutecznego dochodzenia odszkodowania.

VII. Reklamacje
7.1. Reklamacje rozpatrujemy po otrzymaniu pełnej dokumentacji, czyli: zdjęcia, uzasadnienie składanej reklamacji, protokół szkody spisany z kurierem, w terminie od 2 do 14 dni roboczych.
7.2. Wszelkie roszczenia reklamacyjne powinny być składane drogą e-mailową z pełną dokumentacją zdjęciową, uzasadnieniem reklamacji oraz protokołem szkody w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania paczki. Jeśli towar nosi ślady używania lub są powody aby stwierdzić, że był używany niezgodnie z przeznaczeniem, reklamacja jest automatycznie odrzucana.
7.3. Nie przyjmujemy reklamacji na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia i inne uszkodzenie towaru, jeśli klient nie spisze protokołu szkody w obecności kuriera w dniu odbierania paczki.

VIII. Gwarancja
8.1. Gwarancja na wydruki:
a) nielaminowane oraz cięte na folii monomerycznej wynosi 1 rok
b) na folii polimerowej i wylewanej 3 lata (kolor oraz przyczepność) chyba że zostały narażone na brud, uszkodzenia mechaniczne lub były źle użytkowane
c) gwarancji oraz reklamacji nie podlegają wydruki narażone na ekstremalne warunki >+75°C lub <-30°C.
8.2. Gwarancja na pozostałe materiały – gwarancji nie podlegają materiały które były używane niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz specyfikacją użytkowania.

IX. Dodatkowe informacje

9.1. Na materiałach zabezpieczonych laminatem mogą znajdować się drobinki jest to laminowanie mechaniczne i nie może być podstawą reklamacji.
9.2. Odzież i torby z nadrukiem wykonanym metodą termotransferową nie podlegają reklamacji jeżeli były prane inaczej niż zaleca podana przez Drukarnie specyfikacja, otrzymana wraz z zamówieniem.

X. Projekty / wizualizacje

10.1. Do realizacji zamówienia niezbędne są materiały źródłowe Klienta, tj.:
a) l
ogo w wersji wektorowej – czyli możliwej do skalowania (np. .ai, .eps, .pdf, .cdr),
b) zdjęcia, grafiki, skany – powinny być wybrane, uporządkowane, opisane w logiczny i spójny sposób,
c) treść jaką ma zawierać projekt – w formie elektronicznej, możliwej do kopiowania i edycji, w dowolnym edytorze tekstów Word, Notatnik lub w wiadomości e-mail.
10.2. Termin wykonania projektów graficznych określany jest indywidualnie. W przypadku standardowego trybu po złożonym zamówieniu Klient otrzymuje projekt w terminie 3-7 dni roboczych. Termin otrzymania projektu liczony jest od momentu dostarczenia kompletu materiałów niezbędnych do rozpoczęcia pracy (komplet tekstów i grafik).
10.3. Wycena wstępna projektu obejmuje od 2 do 3 poprawek projektowych. Dodatkowe prace, poprawki, zmiany i modyfikacje wpływają na wycenę ostateczną, o czym każdorazowo informujemy.
10.4. Standardowa wycena projektu nie obejmuje usług takich jak: skanowanie, przepisywanie tekstów z wersji papierowej, wykonywanie zdjęć produktowych, wektoryzacja logo, rysowanie mapek dojazdowych.

Kupując w naszej drukarni akceptujesz powyższy regulamin.